Abipagar

 • Õppeliik: põhihariduse nõudeta kutseõpe
 • Õppevorm: koolipõhine õpe
 • Nõuded alustamiseks: põhihariduse nõudeta
 • Õppekeel: eesti keel, vene keel
 • Õppeaeg: 1 aasta
 • Tutvu õppekavaga
 • Tutvu kutsestandardiga

Eriala lühitutvustus:  Abipagar töötab juhendamisel pagari või kondiitritooteid valmistavas ettevõttes. Tema ülesanneteks on toorainete ettevalmistamine, toodete vormimine, valmistoodete pakendamine ja ladustamine, puhastus- ja koristustööd.

Eriala õppimiseks vajalikud eeldused: kohusetundlikkus, koostöövalmidus, täpsus, õpivalmidus ja korrektsus.

Õppes läbitakse järgmised moodulid:

 • Karjääriõpetus
 • Lihtpagaritoodete valmistamine
 • Pagaritoodete pakendamine ja ladustamine
 • Pagaritöö alused
 • Toiduohutus
 • Toidutööstuse valdkonna alused
 • Valikpagaritoodete valmistamine
 • Valikõpingud: digitaalne kirjaoskus, erialane matemaatika, kehaline arendus, kommide valmistamine, kondiitritehnoloogia alused, kutsealane arvutiõpetus

Praktika toimub pagari ja kondiitritooteid tootvates ettevõtetes.

Kutsekvalifikatsiooni eksamid: pärast õpingute lõpetamist on võimalik sooritada Abipagar, tase 3 kutseeksam.

Tööturuvõimalused: lõpetaja võib leida tööd pagari- ja kondiitritööstuses ning toitlustusasutustes.

Erialased edasiõppimise võimalused: õpinguid on võimalik jätkata kutsehariduses.

Tähelepanu! Õpilastel tuleb osta eririietus (jakk, püksid, põll, müts ja jalanõud).

Toetustena pakume sõidu-, eri- ja põhitoetusi. Koolil on tänapäevane õppekeskkond, sportimisvõimalused, kasutada saab nõustamisteenuseid ja tugispetsialistide abi. Võimalus osaleda koolisisestel ja vabariiklikel võistlustel.

 

Viimati muudetud 12.06.2023