Spaateenindaja

 • Õppeliik: kutseõpe
 • Nõuded alustamiseks: keskharidus
 • Õppekeel: eesti
 • Õppeaeg: 1 aasta ja 6 kuud
 • Tutvu õppekavaga
 • Tutvu kutsestandardiga

Spaateenindaja erialale õppima asumiseks on vajalik eelnevalt omandatud keskharidus.  Õpingud lõpevad kutseeksamiga. Õppetöö toimub sessioonidena, üks sessioon kestab tavapäraselt esmaspäevast reedeni. Sessioonid toimuvad 3-4 nädala tagant.

Spaateenindaja eriala lõpetanu töö sisu on külalisele spaateenuste osutamine, arvestades viimase soove, vajadusi, tervislikku seisundit ja ettevõtte võimalusi. Spaateenindaja on laiapõhjalise ettevalmistusega isikuteenuse pakkuja, kes töötab spaateenuseid pakkuvas ettevõttes. Spaateenindaja viib läbi spaahoolitsusi, millel on tervist tugevdav, lõõgastav mõju. NB! Spaateenindaja ei lahenda terviseprobleeme.

Spaahoolitsus annab kliendile emotsionaalse ja füüsilise heaolu tunde. Spaateenindaja peamised tööülesanded on külaliste nõustamine spaahoolitsuse valikul; seadmete, vahendite ja ruumide ning külastaja valmisseadmine; ilu- ja heaoluhoolitsuse, vee-, sauna- ja terviseprotseduuride läbiviimine. Spaateenindaja soovitab kliendile koduseks hoolitsuseks sobivaid hooldusvahendeid ja hoolitsust vastavalt kliendi isikupärale ja spaas tehtud hoolitsusele.

Spaateenindaja kutse eeldab sihipärast ja loomingulist suhtumist töösse, paindlikkust, head suhtlemisoskust ja vastutust oma töö tulemuste eest. Oluline on empaatiavõime, delikaatsus, tolerantsus, vastutus-, koostöö-, analüüsi- ja kohanemisvõime. Töö eeldab teenindusvalmidust, korrektsust, stressitaluvust ja füüsilist suutlikkust ning tervislikke eluviise. Tähtsad on käeline osavus, liigutuste täpsus, kiirus ja hea koordinatsioon. Tööd pärsivad kroonilised haigused ja allergiad. Töö eripäraks on sageli ka vältimatu füüsiline kontakt kliendiga, mis loob delikaatse situatsiooni, kus klient peab tundma end turvaliselt.

Õppe jooksul läbitakse järgmised moodulid:

 • Aktiivsed kehalised tegevused
 • Anatoomia ja füsioloogia
 • Aroomi- ja hooldustooted
 • Erialane inglise keel
 • Erialane võõrkeel
 • Hommikuvõimlemine ja kepikõnd
 • Iluhoolitsused
 • Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 • Kehahoolitsused
 • Klienditeenindus
 • Kutsealane isikukuvand
 • Küünlamassaaž
 • Laavakivimassaaž
 • Lilleseade ja ruumikujundus
 • Näo fitnessmassaaž
 • Näohoolitsused
 • Spaahoolitsused, spaamassaažid
 • Spaakultuur
 • Spaateenindaja klienditeenindus
 • Spaateeninduse praktika
 • Spaateenuste korraldamine
 • Šokolaadimassaaž

Spaateenindaja praktikad toimuvad spaades. Pärast koolituse läbimist on lõpetanud oodatud tööle ettevõtetesse, kes pakuvad vastavalt oma spetsiifikale mitmekesiseid hooldus-, lõõgastus- ja teisi heaoluteenuseid. Praktikaid on võimalik sooritada ka välismaal  Erasmus+ õpirände raames.

Tähelepanu! Õpilastel tuleb osta tööriided, jalanõud ning tööks vajalikud isiklikud vahendid. Lisaks tuleb tuua tervisetõend.

Toetustena pakume sõidu-, eri- ja põhitoetusi. Koolil on tänapäevane õppekeskkond, sportimisvõimalused, kasutada saab nõustamisteenuseid ja tugispetsialistide abi. Võimalus osaleda koolisisestel ja vabariiklikel võistlustel.

 

Viimati muudetud 12.06.2023