HETA ECVET

HETA ECVET

Interreg IVa projekt HETA ECVET, kestvus 2009-2012

Projekti üldine eesmärk on Eesti ja Soome kutsekvalifikatsioonide võrdlemise, läbipaistvuse ja tunnustamise lihtsustamine ning elanike ja tööjõu vaba liikumise edendamine. Samuti ühtse ECVET hindamissüsteemi juurutamine. Teko osaleb kolmes töörühmas, võrreldes koka, hotelliteenindaja ja müüja õppekava.
Projektis osaleb 4 ametikooli Eestist ning 3 ametikooli Soomest.
Projekti rahastab Soome büroo Centre for International Mobility (CIMO).