Majutusteenindus

Õppeliik: kutsekeskharidusõpe

Õppevorm: koolipõhine õpe

Nõuded alustamiseks: põhiharidus

Õppekeel: eesti

Õppeaeg: 3 aastat

Eriala lühitutvustus: lõpetaja on klienditeenindaja, kes töötab majutusettevõttes ja lähtub töös erineva kultuuritaustaga külaliste vajadustest ja soovidest ning käitub vastavalt eetilistele, esteetilistele ja muudele sotsiaalselt heakskiidetud normidele. Suhtleb klientidega aktiivselt ja sõbralikult, müüb ettevõttes pakutavaid tooteid ja teenuseid. Oskab teha majapidamistöid ja koristada numbritube ning organiseerib üritusruumide ettevalmistamist ja teenindamist. Teab toiduvalmistamise aluseid ja oskab valmistada lihtsamaid toite. Valdab külaliste sisse- ja väljaregistreerimise protseduure, koostab külaliste saabumise plaani ja vastavad aruanded.

Eriala õppimine eeldab: teenindus- ja suhtlemisvalmidust, konfidentsiaalset käitumist, pingetaluvust, kiiret reageerimisvõimet, ausust ja täpsust. Väga oluline on hea väljendus- ja keelteoskus.

Õpitakse:

  • majapidamistöö korraldus
  • numbritubade hooldus
  • toitlustusosakonna köögi- ja teenindustoimingud
  • majanduse ja ettevõtluse alused
  • hotellimajanduse alused
  • vastuvõtutöö alused
  • kutsealased keeled

Õppetöös kasutatakse ka e-õpet

Praktika: hotelliruumide sh numbritubade hoolduse praktika, toitlustusosakonna praktika (koka- ja teeninduspraktika), hotellitöö sh vastuvõtutöö praktika.

Kutsekvalifikatsiooni eksamid: võimalik sooritada Hotelliteenindaja I (uue kutsestandardi järgi Hotelliteenindaja, tase 4) kutseeksam.

Tööturuvõimalused: hotelliteenindaja, teenindaja, toateenija, majutusteenindaja, administraator erinevates majutus-toitlustusettevõtetes.

Erialased edasiõppimise võimalused: rakenduskõrgharidusõpe turismi ja toitlustuskorraldus.

Tähelepanu! Õpilastel tuleb osta tööriided ja jalanõud ning tuua tervisetõend (tulenevalt Toiduseadusest).

Toetused (sõidu-, eri- ja põhitoetus). Tänapäevane õppekeskkond, sportimisvõimalused, õpilaskodu. Võimalus osaleda koolisisestel ja vabariiklikel võistlustel. Nõustamisteenused, tugispetsialistid.