Pagar-kondiiter

 • Õppevorm: kutsekeskharidusõpe
 • Nõuded alustamiseks: põhiharidus
 • Õppekeeled: 100% eesti keel ja 60% eesti keel / 40% vene keel
 • Õppeaeg: 3 aastat
 • Õppekava: EKR 4

Eriala lühitutvustus: pagarid ja kondiitrid töötavad erinevates pagaritööstuse ettevõtetes ning valmistavad pagari- ning kondiitritooteid. Pagarid küpsetavad erinevaid leibu, saiu ja küpsetisi. Kondiitrid valmistavad erinevaid torte, kooke, rullbiskviite ja keekse jms.

Töö on huvitav ja mitmekülgne, sageli valmistatakse tooteid eritellimuse alusel.

Eriala õppimine eeldab: käelist osavust, kunstimeelt, kiiret reaktsiooni, oskust jaotada tähelepanu ühel ajal mitmele tööle, füüsilist vastupidavust, puhtusearmastust.

Õpitakse:

 • erialatehnoloogia;
 • toiduainete õpetus;
 • seadmete õpetus;
 • töö organiseerimine;
 • hügieeni- ja puhastusõpetus;
 • menüü koostamine ja hinnakujundus;
 • erialased võõrkeeled;
 • majanduse ja ettevõtluse alused.

Õppetöös kasutatakse ka e-õpet

Praktika: praktiline väljaõpe kutseõpetaja juhendamisel toimub kooli õppelaboris ning Tallinna parimates pagari- ja kondiitriettevõtetes (nt Pagaripoisid, Radisson Blu Hotell Olümpia jt).

Kutsekvalifikatsiooni eksamid: peale õpingute lõpetamist sooritatakse Kondiiter, tase 4 või Pagar, tase 4 kutseeksam.

Tööturuvõimalused: lõpetaja võib leida tööd pagari- ja kondiitritööstuses ning toitlustusasutustes.

Erialased edasiõppimise võimalused: kutsehariduse tasemel on võimalik jätkata õpinguid toiduainete tehnoloogia õppekaval. Sama eriala on võimalik edasi õppida kõrgkoolis.

Tähelepanu! Õpilastel tuleb osta tööriided ja jalanõud.

Toetused (sõidu-, eri- ja põhitoetus). Tänapäevane õppekeskkond, sportimisvõimalused, õpilaskodu. Võimalus osaleda koolisisestel, vabariiklikel ja rahvusvahelistel võistlustel, sooritada praktika välismaal. Nõustamisteenused, tugispetsialistid.

Vaatad tulevikku? Tutvu valdkonna palgainfoga