Kondiiter

 

Õppeliik: kutseõpe keskhariduse baasil

Õppevorm: koolipõhine õpe

Nõuded alustamiseks: keskharidus

Õppekeel: eesti ja vene

Õppeaeg: 1 aasta

Eriala lühitutvustus: kondiiter valmistab küpsiseid, kooke, torte. Kaunilt kujundatud kondiitritooted on iga pidulaua ehteks. Paljud tooted valmivad eritellimustöödena.

Erialal õppimine eeldab: korrektsust, kohusetundlikkust, käelist osavust, kunstimeelt, kiiret reaktsiooni, oskust jaotada tähelepanu ühel ajal mitmele tööle, füüsilist vastupidavust, puhtusearmastust.

Õpitakse:

  • erialatehnoloogia
  • toiduainete õpetus
  • seadmete õpetus ja töökorraldus
  • majanduse ja ettevõtluse alused
  • toidu käitlemine ja hügieeninõuded

Õppetöös kasutatakse ka e-õpet

Praktika: praktiline väljaõpe toimub paralleelselt teoreetilise tööga erialaõpetaja juhendamisel kooli õppeköökides. Ettevõtte praktikat saab läbida kondiitritööstustes ja väikeettevõtetes (nt OÜ Pagaripoisid, Radisson Blu Hotell Olümpia, OÜ Vertigo Gourmet).

Kutsekvalifikatsiooni eksamid: pärast õpingute lõpetamist ja pooleaastast töökogemust on võimalik sooritada Kondiiter, tase 4 kutseeksam. Eelneva töökogemuse olemasolul võib sooritada ka kõrgema taseme kutseeksami.

Tööturuvõimalused: lõpetaja võib leida tööd pagari- ja kondiitritööstuses ning toitlustusasutustes.

Erialased edasiõppimise võimalused: õpinguid on võimalik jätkata toiduainete tehnoloogia erialal nii kutsehariduses kui ka kõrgkoolis.

Tähelepanu! Õpilastel tuleb osta eririietus (jakk, püksid, põll, müts ja jalanõud).

Toetused (sõidu-, eri- ja põhitoetus). Tänapäevane õppekeskkond, sportimisvõimalused, õpilaskodu. Võimalus osaleda koolisisestel, vabariiklikel ja rahvusvahelistel võistlustel, sooritada praktika välismaal. Nõustamisteenused, tugispetsialistid.