Kondiiter

 • Õppeliik: kutseõpe keskhariduse baasil
 • Õppevorm: koolipõhine õpe
 • Nõuded alustamiseks: keskharidus
 • Õppekeel: 100 % eesti keel ja 100 % vene keel
 • Õppeaeg: 1 aasta
 • Tutvu õppekavaga

Eriala lühitutvustus: kondiiter valmistab küpsiseid, kooke, torte. Kaunilt kujundatud kondiitritooted on iga pidulaua ehteks. Paljud tooted valmivad eritellimustöödena.

Erialal õppimine eeldab: korrektsust, kohusetundlikkust, käelist osavust, kunstimeelt, kiiret reaktsiooni, oskust jaotada tähelepanu ühel ajal mitmele tööle, füüsilist vastupidavust, puhtusearmastust.

Õpitakse:

 • erialatehnoloogia
 • toiduainete õpetus
 • seadmete õpetus ja töökorraldus
 • majanduse ja ettevõtluse alused
 • toidu käitlemine ja hügieeninõuded

Õppetöös kasutatakse ka e-õpet

Praktika: praktiline väljaõpe toimub paralleelselt teoreetilise tööga erialaõpetaja juhendamisel kooli õppeköökides. Ettevõtte praktikat saab läbida kondiitritööstustes ja väikeettevõtetes (nt OÜ Pagaripoisid, Radisson Blu Hotell Olümpia, OÜ Vertigo Gourmet). Praktikaid on võimalik sooritada ka välismaal  Erasmus+ õpirände raames.

Kutsekvalifikatsiooni eksamid: pärast õpingute lõpetamist ja pooleaastast töökogemust on võimalik sooritada Kondiiter, tase 4 kutseeksam. Eelneva töökogemuse olemasolul võib sooritada ka kõrgema taseme kutseeksami.

Tööturuvõimalused: lõpetaja võib leida tööd pagari- ja kondiitritööstuses ning toitlustusasutustes.

Erialased edasiõppimise võimalused: õpinguid on võimalik jätkata toiduainete tehnoloogia erialal nii kutsehariduses kui ka kõrgkoolis.

Tähelepanu! Õpilastel tuleb osta eririietus (jakk, püksid, põll, müts ja jalanõud).

Toetustena pakume sõidu-, eri- ja põhitoetusi. Koolil on tänapäevane õppekeskkond, sportimisvõimalused, kasutada saab nõustamisteenuseid ja tugispetsialistide abi. Võimalus osaleda koolisisestel ja vabariiklikel võistlustel.

Vaatad tulevikku? Tutvu valdkonna palgainfoga

 

Viimati muudetud 12.06.2023