Comenius 1

Comenius 1

 

Euroopa Ühenduse programm Socrates. Comenius 1. Rahvusvaheline õppekasvatustöö arenduslik projekt:
Taimsed ja teraviljavalguvabad taimsed toidud Soomes, Saksamaal ja Eestis.
Projekti kestvus
01. august 2004–31. juuli 2006
Projekti partnerid:
Soome Vabariik. Projekti koordinaator. Vammalan Ammatikoulu.
Saksamaa. Freiburg. Edith- Stein Schule.
Osalejad Tallinna Teeninduskoolis: Dina Aarma
Sihtgrupp:
1. Tallinna Teeninduskooli õpilased.
2. Tallinna Teeninduskooli õpetajad.
Lisaväärtus projektis osalejatele, koolile.
Õpilased:
1. Süvendatud tervisliku toitumise õppimine.
2. Roogade ja menüüde väljatöötamisel toote arendamise ja presenteerimise õppimine.
3. Võõrkeelte oskuste täiendamine ( inglise, soome, saksa keel).
4. Projekt võimaldab osadel õpilastel reisida, tundma õppida teisi Euroopa riikide kultuure kohapeal.
5. Oskuste omandamine meeskonna ja projektitöös.
6. Isiksuse omaduste arendamine ( tolerantsus, oma võimete adekvaatne hindamine).
7. Sidemete loomine teiste riikide õpilastega.
Õpetajad:
1. Projektitöö ja meeskonnatöö kogemuse saamine oma kooli ja rahvuvahelisel tasandil.
2. Võõrkeele oskuste arendamine.
3. Toitumisõpetuse ja kulinaaria ainekavade täiustamine.
4. Õppemetoodika võrdlemise võimalus Saksamaa ja Soome koolidega.
5. Võimalus reisida, avardada silmaringi.
6. Sidemete loomine partnerkoolidega, kolleegidega teistest riikidest.
Kool:
1. Sidemete tekkimine ja arenemine Freiburgi Edith Stein Kooli ja Vammala Ametikooliga.
2. Valmib toitude retseptide raamat.
3. Kool saab arvutiprogrammi, mille abil on võimalik arvutada roogade toiteväärtust.
2. Valmivad uued toiduretseptid, mida kasutatakse kooli õppebaasides toitude valmistamisel.
3. Projekti tulemuste alusel viiakse läbi kursusi täiendkoolituses.