Nordplus Junior „STUDY AND FLOW“

Nordplus Junior „STUDY AND FLOW“

Projekti partnerriike ja koole on kolm: Soome (Koulutuskeskus Tavastia), Rootsi (Uppsala Ekebygymnasiet) ja Eesti (Tallinna Teeninduskool). Projekt algab augustis 2012 ja lõpeb augustis 2013.

Projekti raames toimuvad nädalapikkused lähetused, mille käigus külastatakse partnerkoole ning ollakse ka võõrustaja rollis. Eesmärgiks on julgustada õpilasi uute õpikeskkondade kasutamisel, tutvuda kohaliku köögikultuuri, õpetamismeetodite, tööandjate (praktikabaaside) ja majandusolukorraga. Projekti oodatava tulemusena tõuseb nii õpilaste kui ka õpetajate teadlikkus, keeleoskus ja julgus – kokkuvõtvalt konkurentsivõime tööturul.

Projekti raames on loodud Facebooki grupp, kus huvilised ja asjaosalised saavad end toimuvaga kursis hoida. Huvi korral leiab grupi märksõna Study and Flow – Nordplus alt.

Projekti rahastab Soome büroo Centre for International Mobility (CIMO).