PAGAR-KONDIITER

Õppevorm: kutsekeskharidusõpe

Nõuded alustamiseks: põhiharidus

Õppekeel: eesti ja vene

Õppeaeg: 3 aastat

Eriala lühitutvustus: pagarid ja kondiitrid töötavad erinevates pagaritööstuse ettevõtetes ning valmistavad pagari- ning kondiitritooteid. Pagarid küpsetavad erinevaid leibu, saiu ja küpsetisi. Kondiitrid valmistavad erinevaid torte, kooke, rullbiskviite ja keekse.

Töö on huvitav ja mitmekülgne, sageli valmistatakse tooteid eritellimuse alusel.

Eriala õppimine eeldab: käelist osavust, kunstimeelt, kiiret reaktsiooni, oskust jaotada tähelepanu ühel ajal mitmele tööle, füüsilist vastupidavust, puhtusearmastust.

Õpitakse:

  • erialatehnoloogia;
  • toiduainete õpetus;
  • seadmete õpetus;
  • töö organiseerimine;
  • hügieeni- ja puhastusõpetus;
  • menüü koostamine ja hinnakujundus;
  • erialased võõrkeeled;
  • majanduse ja ettevõtluse alused.

Õppetöös kasutatakse ka e-õpet

Praktika: praktiline väljaõpe kutseõpetaja juhendamisel toimub kooli õppelaboris ning Tallinna parimates pagari- ja kondiitriettevõtetes (nt OÜ Pagaripoisid, Radisson Blu Hotell Olümpia).

Kutsekvalifikatsiooni eksamid: peale õpingute lõpetamist ja pooleaastast töökogemust on võimalik sooritada Kondiiter, tase 4 või Pagar, tase 4 kutseeksam.

Tööturuvõimalused: lõpetaja võib leida tööd pagari- ja kondiitritööstuses ning toitlustusasutustes.

Erialased edasiõppimise võimalused: kutsehariduse tasemel on võimalik jätkata õpinguid toiduainete tehnoloogia õppekaval. Sama eriala on võimalik edasi õppida kõrgkoolis.

Tähelepanu! Õpilastel tuleb osta tööriided ja jalanõud.

Toetused (sõidu-, eri- ja põhitoetus). Tänapäevane õppekeskkond, sportimisvõimalused, õpilaskodu. Võimalus osaleda koolisisestel, vabariiklikel ja rahvusvahelistel võistlustel, sooritada praktika välismaal. Nõustamisteenused, tugispetsialistid.