Korduvad küsimused

Korduvad küsimused

KORDUVAD KÜSIMUSED

1. Kas Tallinna Teeninduskoolis on õppimine tasuline?

Tallinna Teeninduskoolis saavad õpilased õppida tasuta. Tasulised on osad täiendkoolituse kursused, nende kohta leiad informatsiooni kooli kodulehelt või telefonil 605 3108.

2. Kas Tallinna Teeninduskooli sisseastumisel on vanusepiirang?
Õppima võib kandideerida olenemata vanusest. Õppijatele ei ole kehtestatud ülemist vanusepiirangut. Tähtis on huvi eriala vastu ja isiklik motivatsioon. Info sisseastumistingimuste ja kandideerimise kohta leiad kooli kodulehelt.

3. Kas Tallinna Teeninduskooli võib õppima tulla ka peale ülikooli?
Jah.

4. Kas Tallinna Teeninduskool annab rakenduslikku kõrgharidust?
Pärast põhikooli on teeninduskoolis võimalik omandada kutsekeskharidus, pärast keskkooli aga kutseharidus. Rakenduslikku kõrgharidust siin omandada ei saa.

5. Kas ma saan pärast kutsekooli lõpetamist minna ülikooli?
Ülikooli sisse saamine oleneb suuresti Sinu õppeedukusest. Kui lõpetad kutsekooli heade hinnetega ja sooritad vajalikud riigieksamid, on Sul eeldused selleks olemas.

6. Kas pean sisseastumiseks kindlasti dokumentidega kohale tulema?
Tallinna Teeninduskoolil on uute õpilaste vastuvõtuks oma kord. Kandideerijal tuleb sisseastumiseks vajalikud dokumendid tuua isiklikult kohapeale.
Kohale tulek on oluline, sest vastuvõtu töötaja vaatab üle, kas kõik dokumendid on olemas ja vastavad vastuvõtu korrale. Kohapeal täidetakse elektrooniline avaldus ja palutakse kandideerimisdokumendile Sinu allkirja. Lisaks tehakse foto elektroonilise õpilaspileti jaoks.

7. Kui mul osa dokumente kohe kaasas pole, kas saan need hiljem tuua või postiga saata?
Palun tutvu kandideerimiseks vajalike dokumentide loeteluga kooli kodulehel ja hoolitse selle eest, et kõik nõutud dokumendid oleksid kaasas.
Dokumentide puudumine, hilisem esitamine või postiga saatmine võib takistada Sinu edukat kandideerimist.

8. Kui pikk on koolipäev?

Koolipäeva pikkus oleneb tunniplaanist. Reeglina toimuvad tunnid 8.15 – 15.35.

9. Milliseid toetusi on õpilastel võimalik saada?

Põhitoetuse saamise eelduseks on hea ja väga hea õppeedukus. Toetust makstakse nii põhikooli kui ka keskkooli baasil õppijatele. Esmakursuslased saavad põhitoetust taotleda esimesel õppeaastal ühekordselt. Lisaks põhitoetusele on õpilastel võimalik taodelda täiendavat toetust erifondidest.

10. Kus asub ja kui palju maksab elamine ühiselamus?
Kooli Õpilaskodu asub Tallinnas aadressil Lastekodu tänav 13 (tel: 681 1352).
Koht kahekohalises toas maksab 68 EUR, kolmekohalises toas 54 EUR.
Kui oled kooli vastu võetud ja soovid kohta õpilaskodus, siis tutvu tingimustega www.teeninduskool.ee/hostel