Points to Reality

Points to Reality

Leonardo da Vinci õprändeprojekt Points to Reality, kestvus 2011-2012
Projekti sisuks on 7 erineva eriala õpilase 4-nädalane õppepraktika Soomes. Õpirände projekt eesmärgiks on Interreg HETA ECVET projekti tulemusel loodud ühtsete praktikamoodulite testimine.

Potentsiaalsete osalejate valikul lähtutakse kandidaatide õppeedukusest, keeleoskusest, õpitavast erialast ja valmisolekust lähetuses viibida. Kõik lähetatavad saavad praktika lõppemise järel EUROPASSi tunnistuse.
Projekti rahastab SA Archimedes Hariduskoostöö keskus.