Põhikooli järgsete õpilaste õppima tuleku kinnitamine