Keskkooli järgsete õpilaste õppima tuleku kinnitamine