Veri, pisarad ja medalid Tallinna Teeninduskooli seitsmevõistlustel