Esimese väitlusaasta meistrivõistluse etapid läbitud