Esimeste kursuste lapsevanemate koosolekud 4.09.2019