Tagged: haridustehnoloogia

Õpime nutikalt koos noortega

Kolmapäeval, 9. mail tutvustasid Teko majutusvaldkonna (MT15-PE) õpilased kooli õpetajatele oma nutimaailma. Rääkisid sellest, kuidas nad kodus õpivad, millised rakendused neile meeldivad, milliseid veebilehti nad kõige rohkem kasutavad, miks neile ei meeldi vaikuses õppida jne....

Kõige lahedamaid tunde annavad õpilased!

Tallinna Teeninduskooli võistkond koosseisus Marcus Põlluvee, Laury-Margus Lind, Raul Toomi ja Jasper Jürisson esindas 10.04.2018 esmakordselt kooli Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi haridusuuenduskeskuse poolt korraldataval Õpifestil. Õpifesti eesmärgiks on lõimida õpilaste poolt läbiviidavas tunnis erinevaid õppeaineid...

Itaalia õpetajad Tekos

20. ja 21. veebruaril külastasid Tallinna Teeninduskooli kaks õpetajat Itaaliast. Kutsekooli õpetaja Olimpiarosa Francese ning matemaatika ja füüsika õpetaja Lauretta Storani külastuse eesmärgiks oli tutvuda Eesti haridussüsteemiga ja siinsetes koolides rakendatud digitaalsete lahendustega (õppeinfosüsteemi, Moodle, kooli uudisvoogudega veebis jms)....

Õppetöö tagasiside

Alates 6. novembrist on õpilastele ÕISis avatud õppetööalane tagasisideküsimustik. Palume täita, sest õpilaste arvamused aitavad õpetajatel saada paremaks!  Küsimustik on avatud kuni 20. novembrini 2017.

Digihommik 2 – veebiraamatud, Issuu

27. septembri hommikul toimus arvutiklassis 2017/18 õppeaasta teine digihommik, mida viis sel korral läbi haridustehnoloog Kairi Ainjärv. Osalejad said tiitellehe, sisukorra ja tekstidega Wordi dokumendi, mida oli võimalik muuta ja endale sobivaks teha. Siis salvestasime tehtud töö pdf...

Digihommik 1 – Raamatukogu infosüsteem

Täna, 20.09.2017 toimus arvutiklassis esimene digihommik, kus Tallinna Teeninduskooli raamatukoguhoidja Merike Vilgo tutvustas kuulajatele raamatukogu info- ja kataloogisüsteemi RIKSi ja veel ka EBSCOhost’i pakutavaid võimalusi. Väga põhjalikus tutvustuses koos juhendamisega, kuidas on õpetajatel kõige mõistlikum leida soovitud teost, leidus...

HT024 – Leia pildilt õige – PurposeGames

Veebikeskkond, kus saab vahvaid mänge õppijatele enesekontrolliks luua, asub veebiaadressil https://www.purposegames.com  Võimalus on teha erinevat tüüpi mänge. Üks huvipakkuvamaid on teha pildil olevate objektide tuvastamiseks väike test-mäng. Saab kasutada nii keeleõppes kui ka tehnikavahendi osade äratundmise...

HT023 – Viitamine uurimistöödes korda – Mendeley

Uurimistööle viidete lisamiseks ja algallikate organiseerimiseks on olemas http://www.mendeley.com/ Mendeley Desktop tuleb enda arvutisse installeerida ja seejärel avaneb võimalus oma uurimistöö algmaterjalide (PDF failid, internetiallikad) suurepäraseks organiseerimiseks ja poolautomaatselt viidete lisamiseks. Mendeley on Wordiga...

HT021 – Mõistekaardid – Bubbl, Mindomo ja Flowchart

Miks üldse mõistekaardid? Õpetamine mõistekaartide abiga.   Lihtsa ja ilusa mõistekaardi saab luua https://bubbl.us/ veebikeskkonnas.   Natuke keerukama mõistekaardi saab teha veebilehel  https://www.mindomo.com/   Teaduslikud ja esinduslikud diagrammid saab luua http://flowchart.com/  veebilehel.