Tagged: kaitsevägi

Kaitseväes uus kord: üks pakk = üks toidukord

Marcus Põlluvee – kaitsevägi saab lähiajal kasutusse uued kuivtoidupakid. Tallinna Teeninduskooli vilistlane Marcus on täna Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse toitlustuse koordinaator. Koostöös Tallinna Tehnikaülikooli teadlastega viidi 2021. aastal läbi uuring ajateenijate, reservväelaste ja tegevteenistujate seas...