Tagged: 2011

Inscape koolitus

Inscape koolitusprojekti eesmärgiks on luua koolitusmudel kutsekoolide õpilaste suhtlemisoskuste arendamiseks, mille läbi suurendada kutseõppeasutuste lõpetanute konkurentsivõimet tööturul suhtlemispsühholoogia õpetamise kvaliteedi tõstmise kaudu kutseharidussüsteemis. Sihtgrupiks on kutseõppeasutuste õpilased ja õpetajad / koolipsühholoogid. Antud projekti tulemusena valmiv...

Tallinna Teeninduskooli õppekompleksi B-korpuse renoveerimine ja juurdeehitus ning õppeseadmetega sisustamine

Euroopa Liidu tõukefondide rahastamismeede „Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamine” aitab kaasa Tallinna Teeninduskooli projektile „Õppekompleksi B-korpuse renoveerimine ja juurdeehitus ning õppeseadmetega sisustamine” Projekti kood: 2.5.0200.08-0021 Periood: 02.01.2007-31.12.2012 Maksumus: arvestuslik/planeeritud 10  481 493,78 € + km. Tegelik...