Tagged: eksam

lõpukeksamite

Riigieksamid 2023

Hea kutsekeskhariduse õppekaval õppija! Siit meeldetuletuseks riigieksamite kuupäevad-kellaajad ja toimumiskohad kuupäev kell aine ruum 24.04.2023 10.00-16.00 Eesti keel aula 25.04.2023 10.00-15.00 Eesti keel teise keelena (kirjalik) võimla 26.04.2023 9.00-15.30 Eesti keel teise keelena (suuline)...

Eksamigraafik 2022/2023

kuupäev, kellaaeg, ruum eksami nimetus õpperühm komisjoni esimees komisjoni liikmed koolipoolne korraldaja 12.04.2023 10.00-14.00 Sikupilli Prisma Klienditeenindaja kaubanduses kutseeksam KL22-PET KE hindamiskomisjoni esimees KE hindamiskomisjon A. Antson 24.04.2023 10.00-16.00 aula Eesti keel HT20-PE KK20-PE1...

akadeemiline kalender

Eksamigraafik 2022 kevad

kuupäev, kell, ruum eksami nimetus õpperühm komisjon, koolipoolne korraldaja 25.04.2022 10.00-16.00 võimla Eesti keele riigieksam KK19-PE1, KK19-PE3, HT19-PE, PK19-PE, KO21-KE, KT21-KES1, KT21-KES2, TO19-PE, KO21-KE Katrin Maack (esimees), K. Kelder, A. Kallo, (varuliige K. Tiits)...

Riigieksamid 2021

Riigieksami sooritamine on 2021 aastal vabatahtlik, lisaingo: Gümnaasiumi ja põhikooli lõpetamise ning hindamise erisused 2020/2021. õppeaastal, st kutsekeskhariduse taseme lõputunnistuse saab ilma riigieksamit sooritamata ja ilma eesti keel teise keelena eksami sooritamata. NB! Kedagi...

Eksamigraafik 2020/2021

VÄLJAVÕTE  direktori käskkirjast nr 4-7/155 16. märts 2021. a Kuupäev, kellaaeg, ruum Eksam Osalevad rühmad Komisjon 19.04.2021 kell 10.00-16.00 aula Eesti keel (riigieksam) KK18-PE1, KK18-PE3, MT18-PE, PK18-PE, KO20-KE Katrin Maack (esimees), Katrin Kelder, Riina Laht, Annely Kallo, Kaido...

Kümme diplomeeritud spaateenindajat rohkem

11. veebruaril sooritasid Pärnus kümme Tallinna Teeninduskooli spaateenindaja eriala õppurit koos Kuressaare Ametikooli ja Pärnu Kutsehariduskeskuse sama eriala õpilastega Spaateenindaja, tase 4, kutseeksami. Eksam koosnes kolmest osast – teoreetilisest osa -test, praktiline töö kooli...

2020. aasta kokkade kutseeksamid

Kõik 2020. aasta kokkade kutseeksamid on tehtud

Kevad tegi korrektiivid ka kutseeksamite korraldamisse. Tänaseks on kõik noored kokad oma kutseeksamid teinud: Juunis sooritasid Kokk, tase 4 kutseeksami 87’st õppurist 84, Abikokk, tase 3 kutseeksami sooritasid 4 õpilast, kellest 3 olid saanud...

Kokkade kutseeksamid 2018 kevadel

2015. aastal alustanud uus õppekava andis oma esimesed tulemused. Esimesed pääsukesed, 3. kursuse kokaõpilased sooritasid enne viimasele praktikale minekut 23.-27. aprillil kutseeksameid. Suur rõõm, et kutseeksamile minejaid oli palju ja eksamid läksid üliedukalt! Kokk tase...

Eksamigraafik 2018

Kuupäev Eksam Kellaaeg Rühm Ruumid Esimees Komisjon 16.4.18 Eesti keel (kirjalik) riigieksam 10.00-16.15 PK15-PE, KK15-PE1, KK15-PE2 aula Ilona Säälik Annely Raudsepp, Kaido Tiits 17.4.18 Eesti keel teise keelena (kirjalik) riigieksam 10.00-14.20 KK15-PV1, KK15-PV2, KK15-PV3,...

eksamigraafik 2020

Kokkadel oli eksaminädal

Möödunud nädalal sooritasid viiskümmend KK13-PE, KK13-PV1 ja KK13-PV2 rühmade õpilast koka kutseeksamit ning neist 46-l läks eksam väga hästi ja nad on nüüdsest EKR 4. taseme kokad. Palju õnne õpilastele ja suur tänu erialaõpetajad: Diane Sarapuu-Kelder,...