Tagged: keeleõpe

Täiendav eesti keele õpe esmakursuslastele

Tasandamaks Tallinna Teeninduskooli sisse astuvate õpilaste eesti keele oskust, korraldame augustis täiendava keelekoolituse. Õpe toimub kümnel tööpäeval kahe nädala jooksul perioodil 19.-30. augustil 2019. Igal koolituspäeval on neli 45 min õppetegevust ja koolituspäev kestab...