Vastuvõtt kutsekooli

Tallinna Teeninduskool on kutsekool, kus saab õppida põhi- ja keskhariduse baasil kutse- ja kutsekeskharidusõppes 3.-5. taseme õppekavadel. Sisseastumisavalduste esitamine toimub www.sais.ee kaudu.

Vastuvõtu kontaktid: vastuvott@teeninduskool.ee, telefon 682 61 38, mobiil 5306 3797, vastuvõtujuht Ksenia Isakova.

Põhihariduse baasil ja põhihariduse nõudeta vastuvõtt:

 • Dokumentide esitamine SAISis 6.05.-4.07.2024 või koolis kohapeal 17.06.-4.07.2024  (va nädalavahetused ja 24.06) kell 10-15 kabinetis B132
 • Vastuvõtuvestlused- ja testid 9.07.-12.07.2024
 • Pingeridade tulemuste avalikustamine hiljemalt 15.07.2024
 • Õppima tuleku kinnitamine hiljemalt  18.07.2024
 • Õppe algus Tallinna Teeninduskoolis 30.08.2024

Keskhariduse baasil vastuvõtt:

 • Dokumentide esitamine SAISis 6.05.-16.08.2024 või koolis kohapeal 17.06.-04.07.2024 (va nädalavahetused ja 24.06) ja 12.08.-16.08.2024 kell 10-15 kabinetis B132
 • Vastuvõtuvestlused 21.08.-23.08.2024
 • Pingeridade tulemuste avalikustamine hiljemalt 26.08.2024
 • Õppima tuleku kinnitamine hiljemalt  28.08.2024
 • Õppe algus Tallinna Teeninduskoolis 30.08.2024

Kutse- ja kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil 2024/2025 õppeaastal

PÕHIHARIDUSE BAASIL KUTSEKESKHARIDUSÕPE
ERIALA LISAINFO
Hotelliteenindus

 • õppeaeg 3 aastat
 • 4. taseme esmaõpe
 • kutsekeskharidus
 • 100% eestikeelne õpe
 • 60% eestikeelne, 40% venekeelne õpe
 • õppekava

Esita avaldus SAISis alates 6.05.2024 kuni 4.07.2024

NB! 9.07.-12.07.2024 toimuvad vastuvõtuvestlus, vastuvõtukatse ja üldainete test Moodle keskkonnas kell 9-17, täpne aeg määratakse sisseastumisavalduse kinnitamisel.

Hotelliteenindus 100% eesti keeles õppele sisseastumisel kujuneb pingerida (max 420 p):

 • vastuvõtuvestluse tulemusest (max 120 p) eesti ja inglise keeles, kandidaadil tuleb kirjeldada ennast õppijana; selgitada isiklikke eesmärke ja põhjendada kooli ja soovitud eriala valikut. Hinnatakse silmaringi valitud eriala kohta, erialavaliku motivatsiooni ja eneseväljendusoskust.
 • vastuvõtu katse ehk praktilise katse tulemustest (max 120 p). kus õpilaskandidaadil tuleb sooritada praktiline erialane
  ülesanne. Hinnatakse adekvaatset reageerimist, emotsionaalset stabiilsust, positiivsust ja valmisolekut meeskonnatööks.
 • üldainete testi tulemusest (max 180 p). Test sooritatakse matemaatikas, eesti ja inglise keeles. Hinnatakse funktsionaalse lugemise oskust, õigekirja, loogilist mõtlemist, teisendamist, aritmeetiliste tehete sooritamist, inglise keele oskust ja grammatikat.

Hotelliteeninduse vähemalt 60% eesti keeles õppele sisseastumisel kujuneb pingerida (max 520 p):

 • vastuvõtuvestluse tulemusest (max 120 p) eesti ja inglise keeles, kandidaadil tuleb kirjeldada ennast õppijana; selgitada isiklikke eesmärke ja põhjendada kooli ja soovitud eriala valikut. Hinnatakse silmaringi valitud eriala kohta, erialavaliku motivatsiooni ja eneseväljendusoskust
 • vastuvõtu katse ehk praktilise katse tulemustest (max 120 p). kus õpilaskandidaadil tuleb sooritada praktiline erialane
  ülesanne. Hinnatakse adekvaatset reageerimist, emotsionaalset stabiilsust, positiivsust ja valmisolekut meeskonnatööks.
 • üldainete testi tulemusest (max 180 p). Test sooritatakse matemaatikas, eesti ja inglise keeles. Hinnatakse funktsionaalse lugemise oskust, õigekirja, loogilist mõtlemist, teisendamist, aritmeetiliste tehete sooritamist, inglise keele oskust ja grammatikat.
 • eesti keel teise keelena lõpueksami tulemusest (max 100 p). Andmed lisab vastuvõtutöötaja SAISi lõputunnistuselt. Juhul, kui eesti keele lõpueksamit pole sooritatud, on võimalik koolis teha eesti keele riiklik sõeltest.
Kaubandus

 • õppeaeg 3 aastat
 • 4. taseme esmaõpe
 • kutsekeskharidus
 • 100% eestikeelne õpe
 • õppekava

Esita avaldus SAISis alates 6.05.2024 kuni 4.07.2024

 

NB! 9.07.-12.07.2024 toimuvad vastuvõtuvestlus ja üldainete test Moodle keskkonnas kell 9-17, täpne aeg määratakse sisseastumisavalduse kinnitamisel.

Kaubandus 100% eesti keeles õppele sisseastumisel kujuneb pingerida (max 420 p):

 • vastuvõtuvestlusest tulemusest (max 240 p) eesti keeles, kandidaadil tuleb kirjeldada ennast õppijana; selgitada isiklikke eesmärke ja põhjendada kooli ja soovitud eriala valikut. Hinnatakse silmaringi valitud eriala kohta, erialavaliku motivatsiooni ja eneseväljendusoskust, adekvaatset reageerimist, emotsionaalset stabiilsust, positiivsust ja valmisolekut meeskonnatööks.
 • üldainete testi tulemusest (max 180 p). Test sooritatakse matemaatikas, eesti ja inglise keeles. Hinnatakse funktsionaalse lugemise oskust, õigekirja, loogilist mõtlemist, teisendamist, aritmeetiliste tehete sooritamist, inglise keele oskust ja grammatikat.
Kokk

 • õppeaeg 3 aastat
 • 4. taseme esmaõpe
 • kutsekeskharidus
 • 100% eestikeelne õpe
 • 60% eestikeelne, 40% venekeelne õpe
 • õppekava

Esita avaldus SAISis alates 6.05.2024 kuni 4.07.2024

 

NB! 9.07.-12.07.2024 toimuvad vastuvõtuvestlus, vastuvõtukatse (praktiline ülesanne köögis ja silmaringitest) ja üldainete test Moodle keskkonnas kell 9-17, täpne aeg määratakse sisseastumisavalduse kinnitamisel.

Kokk 100% eesti keeles õppele sisseastumisel kujuneb pingerida (max 420 p):

 • vastuvõtuvestluse tulemusest (max 120 p) eesti keeles, kandidaadil tuleb kirjeldada ennast õppijana; selgitada isiklikke eesmärke ja põhjendada kooli ja soovitud eriala valikut. Hinnatakse silmaringi valitud eriala kohta, erialavaliku motivatsiooni ja eneseväljendusoskust.
 • vastuvõtu katse ehk praktilise katse tulemustest (max 120 p). kus õpilaskandidaadil tuleb sooritada praktiline erialane
  ülesanne. Hinnatakse adekvaatset reageerimist, emotsionaalset stabiilsust, positiivsust ja valmisolekut meeskonnatööks.
 • üldainete testi tulemusest (max 180 p). Test sooritatakse matemaatikas, eesti ja inglise keeles. Hinnatakse funktsionaalse lugemise oskust, õigekirja, loogilist mõtlemist, teisendamist, aritmeetiliste tehete sooritamist, inglise keele oskust ja grammatikat.

Kokk 60% eesti keeles õppele sisseastumisel kujuneb pingerida (max 520 p):

 • vastuvõtuvestluse tulemusest (max 120 p) eesti keeles, kandidaadil tuleb kirjeldada ennast õppijana; selgitada isiklikke eesmärke ja põhjendada kooli ja soovitud eriala valikut. Hinnatakse silmaringi valitud eriala kohta, erialavaliku motivatsiooni ja eneseväljendusoskust
 • vastuvõtu katse ehk praktilise katse tulemustest (max 120 p). kus õpilaskandidaadil tuleb sooritada praktiline erialane
  ülesanne. Hinnatakse adekvaatset reageerimist, emotsionaalset stabiilsust, positiivsust ja valmisolekut meeskonnatööks.
 • üldainete testi tulemusest (max 180 p). Test sooritatakse matemaatikas, eesti ja inglise keeles. Hinnatakse funktsionaalse lugemise oskust, õigekirja, loogilist mõtlemist, teisendamist, aritmeetiliste tehete sooritamist, inglise keele oskust ja grammatikat.
 • eesti keel teise keelena lõpueksami tulemusest (max 100 p). Andmed lisab vastuvõtutöötaja SAISi lõputunnistuselt. Juhul, kui eesti keele lõpueksamit pole sooritatud, on võimalik koolis teha eesti keele riiklik sõeltest.
Kokk

 • Õppima võib asuda põhiharidusega isik või vähemalt 22-aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid
 • õppeaeg 2 aastat
 • 4. taseme esmaõpe
 • kutseharidus
 • 100% venekeelne õpe
 • õppekava

Esita avaldus SAISis alates 6.05.2024 kuni 4.07.2024

 

NB! 9.07.-12.07.2024 toimuvad vastuvõtuvestlus ja vastuvõtukatse (praktiline ülesanne köögis) kell 9-17, täpne aeg määratakse sisseastumisavalduse kinnitamisel.

Kokk 100 % vene keeles õppele sisseastumisel kujuneb pingerida (max 340 p):

 • vastuvõtuvestluse tulemusest (max 120 p) eesti ja vene keeles, grupivestlusel tuleb kandidaadil ennast kirjeldada õppijana; selgitada isiklikke eesmärke ja põhjendada kooli ja soovitud eriala valikut. Hinnatakse silmaringi valitud eriala kohta, erialavaliku motivatsiooni ja eneseväljendusoskust
 • praktilise katse tulemustest (max 120 p), õpilaskandidaadil tuleb sooritada praktiline erialane ülesanne. Hinnatakse adekvaatset reageerimist, emotsionaalset stabiilsust, positiivsust ja valmisolekut meeskonnatööks.
 • eesti keel teise keelena lõpueksami tulemused (max 100 p). Andmed lisab vastuvõtutöötaja SAISi lõputunnistuselt. Juhul, kui eesti keele lõpueksamit pole sooritatud, on võimalik koolis teha eesti keele riiklik sõeltest.
Pagari ja kondiitritoodete tehnoloogia

 • õppeaeg 3 aastat
 • 4. taseme esmaõpe
 • kutsekeskharidus
 • 100% eestikeelne õpe
 • 60% eestikeelne, 40% venekeelne õpe
 • õppekava

Esita avaldus SAISis alates 6.05.2024 kuni 4.07.2024

NB! 9.07.-12.07.2024 toimub vastuvõtuvestlus, täpne aeg määratakse sisseastumisavalduse kinnitamisel.

Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia 100% eesti keeles õppele sisseastumisel kujuneb pingerida (max 90 p):

 • vastuvõtuvestluse tulemusest (max 60 p) eesti keeles, kandidaadil tuleb kirjeldada ennast õppijana; selgitada isiklikke eesmärke ja põhjendada kooli ja soovitud eriala valikut. Hinnatakse silmaringi valitud eriala kohta, erialavaliku motivatsiooni ja eneseväljendusoskust.
 • lõputunnistuse keskmisest hindest, millele lisaks jälgitakse: keemia, füüsika, matemaatika, eesti keele ja inglise keele hinnet (max 30 p)

Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia 60% eesti keeles õppele sisseastumisel kujuneb pingerida (max 190 p):

 • vastuvõtuvestluse tulemusest (max 60 p) eesti keeles, kandidaadil tuleb kirjeldada ennast õppijana; selgitada isiklikke eesmärke ja põhjendada kooli ja soovitud eriala valikut. Hinnatakse silmaringi valitud eriala kohta, erialavaliku motivatsiooni ja eneseväljendusoskust.
 • lõputunnistuse keskmisest hindest, millele lisaks jälgitakse: keemia, füüsika, matemaatika, eesti keele ja inglise keele hinnet (max 30 p)
 • eesti keel teise keelena lõpueksami tulemusest (max 100 p). Andmed lisab vastuvõtutöötaja SAISi lõputunnistuselt. Juhul, kui eesti keele lõpueksamit pole sooritatud, on võimalik koolis teha eesti keele riiklik sõeltest.
Spaateenindaja

 • õppeaeg 3 aastat
 • 4. taseme esmaõpe
 • kutsekeskharidus
 • 100% eestikeelne õpe
 • õppekava

Esita avaldus SAISis alates 6.05.2024 kuni 4.07.2024

NB! 9.07.-12.07.2024 toimuvad vastuvõtuvestlus, vastuvõtukatse (silmaringitest) ja üldainete test Moodle keskkonnas kell 9-17, täpne aeg määratakse sisseastumisavalduse kinnitamisel.

Spaateenindaja 100% eesti keeles õppele sisseastumisel kujuneb pingerida (max 420 p):

 • vastuvõtuvestluse tulemusest (max 120 p) eesti ja inglise keeles, kandidaadil tuleb kirjeldada ennast õppijana; selgitada isiklikke eesmärke ja põhjendada kooli ja soovitud eriala valikut. Hinnatakse silmaringi valitud eriala kohta, erialavaliku motivatsiooni ja eneseväljendusoskust.
 • vastuvõtu katse ehk praktilise katse tulemustest (max 120 p). kus õpilaskandidaadil tuleb sooritada praktiline erialane
  ülesanne. Hinnatakse adekvaatset reageerimist, emotsionaalset stabiilsust, positiivsust ja valmisolekut meeskonnatööks.
 • üldainete testi tulemusest (max 180 p). Test sooritatakse matemaatikas, eesti ja inglise keeles. Hinnatakse funktsionaalse lugemise oskust, õigekirja, loogilist mõtlemist, teisendamist, aritmeetiliste tehete sooritamist, inglise keele oskust ja grammatikat.
Küünetehnik

 • õppeaeg 1 aasta
 • 4. taseme esmaõpe
 • kutseharidus
 • 100% eestikeelne õpe
 • õppekava

Esita avaldus SAISis alates 6.05.2024 kuni 16.08.2024

NB! 21.08.-23.08.2024 toimub vastuvõtuvestlus kell 9-17, täpne aeg määratakse sisseastumisavalduse kinnitamisel.

Küünetehniku 100% eesti keeles õppele sisseastumisel kujuneb pingerida (max 90 p) vastuvõtuvestluse (max 60 p) ja motivatsioonikirja (30 p) alusel. Vastuvõtuvestlusel tuleb kandidaatidel kirjeldada ennast õppijana, selgitada isiklikke eesmärke ning põhjendada kooli ja soovitud eriala valikut. Vastuvõtuvestlusel on õpilaskandidaadil vaja kirjeldada ennast õppijana, selgitada isiklikke eesmärke, põhjendada kooli ja soovitud eriala valikut. Hinnatakse silmaringi valitud eriala kohta, erialavaliku motivatsiooni, eneseväljendusoskust, adekvaatset reageerimist, emotsionaalset stabiilsust, positiivsust ja valmisolekut meeskonnatööks. Motivatsioonikirjas on vaja  kirjeldada varasemat töökogemust, selgitada erialavaliku tööalaseid eesmärke, põhjendada soovitud eriala valikut. Hinnatakse motivatsioonikirja sisukust, vastavust ametikirjade koostamise heale tavale. 

Spaateenindaja

 • õppeaeg 1,5 aastat
 • 4. taseme esmaõpe
 • kutseharidus
 • 100% eestikeelne õpe
 • õppekava

Esita avaldus SAISis alates 6.05.2024 kuni 16.08.2024

NB! 21.08.-23.08.2024 toimub vastuvõtuvestlus kell 9-17, täpne aeg määratakse sisseastumisavalduse kinnitamisel.

Spaateenindaja 100% eesti keeles õppele sisseastumisel kujuneb pingerida (max 90 p) vastuvõtuvestluse (max 60 p) ja motivatsioonikirja (30 p) alusel. Vastuvõtuvestlusel tuleb kandidaatidel kirjeldada ennast õppijana, selgitada isiklikke eesmärke ning põhjendada kooli ja soovitud eriala valikut. Vastuvõtuvestlusel on õpilaskandidaadil vaja kirjeldada ennast õppijana, selgitada isiklikke eesmärke, põhjendada kooli ja soovitud eriala valikut. Hinnatakse silmaringi valitud eriala kohta, erialavaliku motivatsiooni, eneseväljendusoskust, adekvaatset reageerimist, emotsionaalset stabiilsust, positiivsust ja valmisolekut meeskonnatööks. Motivatsioonikirjas on vaja  kirjeldada varasemat töökogemust, selgitada erialavaliku tööalaseid eesmärke, põhjendada soovitud eriala valikut. Hinnatakse motivatsioonikirja sisukust, vastavust ametikirjade koostamise heale tavale. 

PÕHIHARIDUSE NÕUDETA KUTSEÕPE
Abikokk

 • õppeaeg 1 aasta
 • 3. taseme kutseõpe
 • 100% venekeelne õpe vene emakeelega õppijatele
 • 100% venekeelne õpe ukraina emakeelega õppijatele
 • õppekava

Esita avaldus SAISis alates 6.05.2024 kuni 4.07.2024

NB! 9.07.-12.07.2024 toimuvad vastuvõtuvestlus ja vastuvõtukatse (praktiline ülesanne köögis ja silmaringitest) kell 9-17, täpne aeg määratakse sisseastumisavalduse kinnitamisel.

Abikoka õppele sisseastumisel kujuneb pingerida (max 120 p):

 • vastuvõtuvestluse tulemusest (max 60 p) eesti keeles, kandidaadil tuleb kirjeldada ennast õppijana; selgitada isiklikke eesmärke ja põhjendada kooli ja soovitud eriala valikut. Hinnatakse silmaringi valitud eriala kohta, erialavaliku motivatsiooni ja eneseväljendusoskust.
 • vastuvõtu katse ehk praktilise katse tulemustest (max 60 p). kus õpilaskandidaadil tuleb sooritada praktiline erialane
  ülesanne. Hinnatakse adekvaatset reageerimist, emotsionaalset stabiilsust, positiivsust ja valmisolekut meeskonnatööks.
Abipagar

 • õppeaeg 1 aasta
 • 3. taseme kutseõpe
 • 100% eestikeelne õpe
 • 100% venekeelne õpe
 • õppekava

Esita avaldus SAISis alates 6.05.2024 kuni 4.07.2024

NB! 9.07.-12.07.2024 toimub vastuvõtuvestlus kell 9-17, täpne aeg määratakse sisseastumisavalduse kinnitamisel.

Abipagari õppele sisseastumisel kujuneb pingerida vastuvõtuvestluse (max 60 p) alusel. Õpilaskandidaadidl on vaja kirjeldada ennast õppijana, selgitada isiklikke eesmärke, põhjendada kooli ja soovitud eriala valikut. Hinnatakse silmaringi valitud eriala kohta, erialavaliku motivatsiooni, eneseväljendusoskust, adekvaatset reageerimist, emotsionaalset stabiilsust, positiivsust ja valmisolekut meeskonnatööks. 

Vajalikud dokumendid

Põhihariduse baasil (põhiharidus on omandatud Eestis) õpingute alustamiseks Tallinna Teeninduskoolis esitatakse vastuvõtukomisjonile järgmised dokumendid:

 • Avaldus, esitatakse SAIS-i kaudu või täidetakse koha peal (vajalik on teada ID-kaardi PIN1).
 • Pass või ID-kaart.
 • Põhiharidust tõendava dokumendi originaal või selle alusel kohapeal kinnitatud koopia ning hinneteleht.
 • Õpilaskandidaadi vanema või eeskostja kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine. Vanem saab anda allkirja ka kohapeal või vastuvõtus väljastatud vormile.
 • Dokumendifoto. ID-kaardil kasutatud foto saab alla laadida läbi Riigiportaali.
 • Vene keeles põhikooli lõpetanutel esitada väljaprindina põhikooli lõpueksami eesti keel teise keelena tulemused, väljaprinti on võimalik teha kasutades www.eesti.ee portaali. Koolieksami tulemused annavad 50% põhikooli lõpueksami tulemusest.
 • Väljavõte kooli tervisekaardist (saab põhikooli lõpetamisel kooli meditsiinitöötaja käest), õpilaskandidaadi tervisliku seisundi kohta väljastatud tõend või selle koopia, kui õpilaskandidaat on alaealine. Esitatakse õppima asumisel.
HEA TEADA
 • Kutsekeskhariduse õppekava maht on 180 arvestuspunkti ning see sisaldab võtmepädevuste õpet vähemalt 60 arvestuspunkti mahus. Kutsekeskhariduse omandanud isikutel on õigus jätkata üldharidusõpinguid täiskasvanute gümnaasiumis kuni ühe õppeaasta ulatuses, et valmistuda õpingute jätkamiseks kõrghariduse tasemel.
 • RIIGIEKSAM. Riigikeele eksami peavad sooritama vene õppekeelega põhikoolijärgsed rühmad; teised õpilased võivad sooritada vabatahtlikult riigieksameid üldise korra järgi. Gümnaasiumiga võrdse õppemahu läbimiseks tuleb õppida üks lisa-aasta täiskasvanute gümnaasiumis.
 • KUTSEEKSAM. Kooli lõpetamisel sooritab iga õpilane oma eriala lõpueksami, mille võib sooritada ka tööandjate komisjoni ees riikliku kutseeksamina. Infot saad oma eriala õpetajalt. Selle kohta väljastatakse kutsetunnistus.
 • Loe lisaks õppija meelespeast
VASTUVÕTUPROTSESSID

1. Vastuvõtuvestlus toimub vastavalt avaldusele märgitud kabinettides. Vestluse aega ja ruumi saate kontrollida logides sisse www.sais.ee ja avades oma avalduse.

Vastuvõtuvestlusel:

 • kirjeldage ennast õppijana
 • selgitage isiklikke eesmärke
 • põhjendage kooli ja soovitud eriala valikut
Vestluskomisjon hindab järgmisi kriteeriume
 • silmaringi valitud eriala kohta
 • motivatsiooni valitud erialal õppimiseks ja töötamiseks
 • reageerimise adekvaatsust
 • emotsionaalset stabiilsust
 • positiivsust, valmisolekut meeskonnatööks
 • eneseväljendusoskust

2. Pärast vestlust lähete sooritama silmaringi/üldainete testi. Test toimub koolis koha peal kabinettides A305 ja A306 moodle.edu.ee keskkonnas, palun tehke sinna juba varem kasutaja. Kasutaja loomiseks on vaja kasutada kandidaadi ID-kaarti ja toimivat PIN1 koodi (võtke koodiümbrik võimalusel testile kaasa, Tallinna Teeninduskooli haridustehnoloog aitab vajadusel konto loomisel). Juhised kasutaja loomiseks leiate siit https://projektid.edu.ee/display/MOOD/Moodle%27i+kasutajakonto+loomine Juhul, kui ID-kaarti pole või PIN1 on ununenud, saab Moodlesse teha kasutaja läbi lapsevanema digitaalse ID (ID-kaart, Mobiil-ID, Smart ID) HarID keskkonnas. Juhised https://harid.ee/et/users/sign_in Kui varasematest õpingutest on Moodle konto olemas, siis uut looma ei pea, tuletage salasõna meelde.

Venekeelse põhikooli lõpetanutel, kel pole eesti keel teise keelena eksami tulemus kantud vastuvõtukomisjonile esitatud hinnetelehele, tuleb testide tulemuste väljaprint www.eesti.ee keskkonnast saata meilile vastuvott@teeninduskool.ee või sooritada sõeltest koolis pärast üldainete testi sooritamist.

3. Vastuvõtu protokollid avalikustatakse järgmisel nädalal pärast vastuvõtuvestluste toimumist. Oma avalduse olekut vastuvõetav-kandideeriv-konkurentsist väljas näete lehel https://sais.ee/PublicInfo/Rankings

 • Kui teie avalduse staatus on "vastuvõetav", siis on vaja õppima tulek kinnitada või õppekohast loobumisest teada anda SAISis märgitud kuupäeval. Kinnitamine-loobumine toimub www.sais.ee või saates vastavasisulise kirja saatmisel vastuvott@teeninduskool.ee.
 • Kui teie avalduse staatus on "kandideeriv", siis olete jäänud ootele, et pingereas eespool olijatest keegi loobub. Sel juhul muutub tee avalduse staatus "vastuvõetavaks".
 • Kui teie avalduse staatus on "konkurentsist väljas", tasub uurida võimaluste kohta esitada avaldus väiksema konkurentsiga erialale. Selleks kirjutage vastuvott@teeninduskool.ee.

Kutseõpe keskhariduse baasil 2024/2025 õppeaastal

KESKHARIDUSE BAASIL KUTSEÕPE. DOKUMENTIDE VASTUVÕTT LÕPEB 16.08.2024
ERIALA LISAINFO
Kokk

 • õppeaeg 1 aasta
 • 4. taseme esmaõpe
 • kutseharidus
 • 100% eestikeelne õpe
 • õppekava

Esita avaldus SAISis alates 6.05.2024 kuni 16.08.2024

NB! 21.08.-23.08.2024 toimub vastuvõtuvestlus kell 9-17, täpne aeg määratakse sisseastumisavalduse kinnitamisel.

Koka 100% eesti keeles õppele sisseastumisel kujuneb pingerida (max 90 p) vastuvõtuvestluse (max 60 p) ja motivatsioonikirja (30 p) alusel. Vastuvõtuvestlusel on õpilaskandidaadil vaja kirjeldada ennast õppijana, selgitada isiklikke eesmärke, põhjendada kooli ja soovitud eriala valikut. Hinnatakse silmaringi valitud eriala kohta, erialavaliku motivatsiooni, eneseväljendusoskust, adekvaatset reageerimist, emotsionaalset stabiilsust, positiivsust ja valmisolekut meeskonnatööks. Motivatsioonikirjas on vaja  kirjeldada varasemat töökogemust, selgitada erialavaliku tööalaseid eesmärke, põhjendada soovitud eriala valikut. Hinnatakse motivatsioonikirja sisukust, vastavust ametikirjade koostamise heale tavale. 

Kondiiter

 • õppeaeg 1 aasta
 • 4. taseme esmaõpe
 • kutseharidus
 • 100% eestikeelne õpe
 • õppekava

Esita avaldus SAISis alates 6.05.2024 kuni 16.08.2024

NB! 21.08.-23.08.2024 toimub vastuvõtuvestlus kell 9-17, täpne aeg määratakse sisseastumisavalduse kinnitamisel.

Kondiitri 100% eesti keeles õppele sisseastumisel kujuneb pingerida (max 90 p) vastuvõtuvestluse (max 60 p) ja motivatsioonikirja (30 p) alusel. Vastuvõtuvestlusel tuleb kandidaatidel kirjeldada ennast õppijana, selgitada isiklikke eesmärke ning põhjendada kooli ja soovitud eriala valikut. Vastuvõtuvestlusel on õpilaskandidaadil vaja kirjeldada ennast õppijana, selgitada isiklikke eesmärke, põhjendada kooli ja soovitud eriala valikut. Hinnatakse silmaringi valitud eriala kohta, erialavaliku motivatsiooni, eneseväljendusoskust, adekvaatset reageerimist, emotsionaalset stabiilsust, positiivsust ja valmisolekut meeskonnatööks. Motivatsioonikirjas on vaja  kirjeldada varasemat töökogemust, selgitada erialavaliku tööalaseid eesmärke, põhjendada soovitud eriala valikut. Hinnatakse motivatsioonikirja sisukust, vastavust ametikirjade koostamise heale tavale. 

Esmatasandi juht kaubanduses / müügikorraldaja

 • õppeaeg 1 aasta
 • 5. taseme esmaõpe
 • kutseharidus
 • 100% eestikeelne õpe
 • töökohapõhine õpe, vajalik töökoht kaubandusettevõttes
 • õppekava

Esita avaldus SAISis alates 6.05.2024 kuni 16.08.2024

NB! 21.08.-23.08.2024 toimub vastuvõtuvestlus kell 9-17, täpne aeg määratakse sisseastumisavalduse kinnitamisel.

Esmatasandi juht kaubanduses õppele sisseastumisel kujuneb pingerida (max 90 p) vastuvõtuvestluse (max 60 p), tööandja soovituskirja ja motivatsioonikirja (30 p) alusel. Vastuvõtuvestlusel tuleb kandidaatidel kirjeldada ennast õppijana, selgitada isiklikke eesmärke ning põhjendada kooli ja soovitud eriala valikut. Vastuvõtuvestlusel on õpilaskandidaadil vaja kirjeldada ennast õppijana, selgitada isiklikke eesmärke, põhjendada kooli ja soovitud eriala valikut. Hinnatakse silmaringi valitud eriala kohta, erialavaliku motivatsiooni, eneseväljendusoskust, adekvaatset reageerimist, emotsionaalset stabiilsust, positiivsust ja valmisolekut meeskonnatööks. Motivatsioonikirjas on vaja  kirjeldada varasemat töökogemust, selgitada erialavaliku tööalaseid eesmärke, põhjendada soovitud eriala valikut. Hinnatakse motivatsioonikirja sisukust, vastavust ametikirjade koostamise heale tavale. 

Keskhariduse baasil (keskharidus võib olla omandatud nii Eestis kui välismaal) õpingute alustamiseks Tallinna Teeninduskoolis esitatakse vastuvõtukomisjonile järgmised dokumendid:

 • Avaldus, esitatakse SAIS-i kaudu või täidetakse koha peal (vajalik on teada ID-kaardi PIN1, Mobiil-ID või Smart-ID).
 • Pass või ID-kaart.
 • Eesti residentsust mitteomavatel sisseastujatel dokument, milles on märge alalise või kehtiva tähtajalise elamisloa või elamisõiguse kohta, või selle puudumise korral pädeva asutuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tõend tema seadusliku viibimise kohta Eesti Vabariigis. Kool ei väljasta kutseid D-viisa saamiseks.
 • Keskharidust tõendava dokumendi originaal või selle alusel kohapeal kinnitatud koopia ning hinneteleht. Väljapool Eestit välja antud haridust tõendava tunnistuse puhul on vajalik esitada ENIC/NARIC keskuse hinnang.
 • Dokumendifoto. ID-kaardil kasutatud foto saab alla laadida läbi Riigiportaali.
 • Kandidaadil, kes pole lõpetanud eestikeelset gümnaasiumi, on vaja keskkoolijärgsel õppekaval õppima asumiseks esitada eesti keele B2 taseme riigieksami tunnistus (kutseandjate nõue).
 • Motivatsioonikiri, kui see on nõutud konkursi tingimustes.
 • CV, kui see on nõutud konkursi tingimustes.
 • Soovituskiri tööandjalt, kui see on nõutud konkursi tingimustes.
 • Jätkuõppesse astumisel konkursi tingimustes nõutud kutsetaseme tunnistus või vastavate kompetentside olemasolu tõendav eneseanalüüs. Kehtiva kutsetunnistuse saab alla laadida Kutseregistrist.

HEA TEADA

 • KUTSEEKSAM. Kooli lõpetamisel sooritab iga õpilane oma eriala lõpueksami, mille võib sooritada ka tööandjate komisjoni ees riikliku kutseeksamina. Selle kohta väljastatakse kutsetunnistus. Infot saad oma eriala õpetajalt.
 • Loe lisaks õppija meelespeast
 • Sisseastumise infosüsteem SAIS on e-teenus, mille abil saavad Eesti kodanikud kooli esitada sisseastumisavalduse elektroonselt interneti teel (www.sais.ee).
 • SAIS-is avalduse esitamiseks on vaja ID-kaarti ning PIN1-koodi või Mobiil-ID ja selle PIN1-koodi.
 • Kandidaat võib esitada avalduse ühele erialale. Kui vastuvõtukomisjon ja kandidaat ühiselt leiavad, et valitud eriala ei sobi ning teise eriala vestluskomisjon on valmis vestlema, siis vormistab vastuvõtutöötaja kandidaadi soovil uue avalduse.
 • SAIS-is on soovitav lisada kooli lõpudokumentide koopiad ja muud lisatavad dokumendid pdf-failina.
 • SAIS-is avaldust esitades veendu, et oled oma avalduse esitanud (vajutades avalduse täitmise lõpus nuppu "Esita"). Kui avaldusel on staatus "esitamata", siis kool seda arvesse ei võta ega menetle.
 • Kool lükkab nädala jooksul tagasi avaldused, millel on puudulik info eelneva haridustaseme ja õppetulemuste kohta või on mõni nõutud dokument esitamata (avaldusele lisamata).
 • Vastuvõtuperioodi vältel soovitame kontrollida SAIS-is aeg-ajalt oma avalduse olekuid ning teateid, mida kool saadab. SAIS-st suunatakse teated ka avaldusele sisestatud e-posti aadressile, kuid kool ei saa tagada, et kandidaat teated kätte saab: e-posti aadress võib olla sisestatud valesti või kirjad võivad sattuda rämpspostkasti ja jääda märkamata.

Avalduste esitamine kohapeal

Kui puudub võimalus esitada avaldust elektroonselt, siis avalduste vastuvõtt kohapeal toimub vastavalt kokkuleppele vastuvõtujuhiga. Kaasa võtta ID kaart, Mobiil-ID või Smart-ID koos paroolidega, et saaksid kohapeal SAIS-i sisse logida ja avalduse täita elektrooniliselt. Kui ID-kaart on kehtiv, kuid PIN-koodid on kadunud, siis soovitame pöörduda Politsei- ja Piirivalveameti teenindusse, kus väljastatakse uued PIN-koodid.

Vestluste testide tulemused ja õppima tuleku kinnitamine

Vastuvõtutulemused avaldatakse pärast vestlust SAIS-is kuni kolme tööpäeva jooksul. Õppima asumise kinnitamine toimub SAIS-is. Vastuvõetuks märgitud õpilane peab kinnitama õppimatuleku või õppekohast loobumise vastuvõtutingimustes märgitud kuupäevaks. Teade vastuvõtuotsusest saadetakse kandidaadi poolt SAIS-is märgitud e-posti aadressile, kuid kool ei saa garanteerida teate kättesaamist. Palun veendu, et e-posti aadress oleks sinu avaldusel sisestatud õigesti ning samuti, et SAIS-i teated pole sattunud rämpsposti hulka.
 • Juhul, kui oled vastu võetud (sinu avaldus on saanud staatuse "vastuvõetav") ning oled otsustanud Tallinna Teeninduskooli õppima asuda, pead oma õppimatuleku tähtaegselt kinnitama kas SAIS-is või e-kirja teel (vastuvott@teeninduskool.ee). Õppima tuleku kinnitamise tähtaeg on kirjas SAIS-is ja vastuvõtuotsuse teates. Pärast õppima tuleku kinnitamist saab avaldus SAIS-is staatuse "Tuleb õppima". Kui sa õppima tulekut õigeks ajaks ei kinnita, määrab süsteem avalduse automaatselt staatusesse "Määratud õppekohast loobunuks".
 • Õppimatulekut saad kinnitada ühele kooli õppekavale.
 • Ära jäta avalduse esitamist SAIS-is viimasele hetkele.
 • Kui avaldusega seotud toimingutega tekib küsimusi, võta ühendust e-posti aadressil vastuvott@teeninduskool.ee
 • Isikutel, kellel puudub Eesti isikukood ning kes on kinnitanud oma õppima tuleku Tallinna Teeninduskooli, tuleb luua elektroonne identiteet õpihaldussüsteemi Tahvel kasutamiseks. Selleks on vaja luua Smart-ID konto Eestis tegutsevas pangas, rakenduvad pankade teenustasud.
Head kandideerimist!
Meie koolis on igal koka, pagari, kondiitri, hotelli, ilu- ja toitlustusteeninduse eriala õpilasel isiklikud vormiriided, töövahendid ja tööks sobivad jalanõud. Neid ei ole vaja eelnevalt soetada – koolis toimub septembri alguses laat vajalike vahendite ja rõivaste ostuks. Õpetajad nõustavad ja aitavad valikute tegemisel, kuid palume arvestada, et vastavalt erialale on väljaminekud umbes järgmised:
eriala kulu vahenditele ja töörõivastele/-jalatsitele
Hotelliteenindajad 150 €
Kokad 200 €
Kosmeetikud 100 €
Küünetehnikud 450 €
Pagarid ja kondiitrid 300 €
Spaateenindajad 250 €

Vaata vastuvõtuprotsesse illustreerivaid jooniseid:

LISAINFO

Jälgi ka meie sotsiaalmeedia kanaleid: Facebook, Instagram, TikTok