Tagged: 2011

Toetav Teko

Projekt Toetav Teko käivitus 2011. aasta veebruaris ja kestab kaks aastat. Projekti üldeesmärgiks on vähendada toimiva tugisüsteemi abil põhikooli lõpetanud õpilaste väljalangemist Tallinna Teeninduskoolist projekti lõpuks 2%. Tegevuse alaeesmärgiks on toimiva tugisüsteemi mudeli väljatöötamine....