Tagged: 2020

Tallinna Teeninduskooli rahvusvahelistumise strateegia 2021–2025

KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-1/648 23. oktoober 2020. a Tallinna Teeninduskooli (edaspidi Teko) rahvusvahelistumise strateegia on alus rahvusvaheliste suhete korraldamiseks koolis ja määratleb kooli rahvusvahelise töö edasised arengueesmärgid ja tegevussuunad. Rahvusvaheline tegevus toetab kooli...