Tagged: erialad

Töötukassa karjäärinõustajad külastasid Tekot

Täna, 31. mail külastasid Tallinna Teeninduskooli Eesti Töötukassa Tallinna ja Harjumaa osakonna töötajad ja karjäärinõustajad, kes tutvusid kaasaegse kutseõppe võimaluste ja Teko laboritega. Ülevaate õppimis-, koolitus- ja karjäärivõimalustest Tekos andsid direktor Meeli Kaldma ja tugikeskuse...

Kondiitri ja pagar-kondiitri õpe vaegkuuljatele ja kurtidele

Tallinna Teeninduskoolis on võimalik kurtidel ja vaegkuuljatel õppida pagar-kondiitri (põhihariduse baasil) või kondiitri (keskhariduse baasil) erialadel. Kooli poolt pakume õppijale tugikeskuse spetsialisti – viipekeele tõlgi Marite Taksi – abi. Marite valdab nii eesti kui ka...

Erialad 2017/2018

Tallinna Teeninduskoolis võetakse vastu õpilasi järgmistele erialadele: PÕHIHARIDUSE BAASIL Eriala Õppeaeg Õppekeel                                  KOKK           ...

Lahtiste uste päeva kokkuvõte

Teko lahtise uste päev 2017 toimus 12. aprillil kell 14-16. Lahtiste uste päevale oodati kõiki, kes soovisid rohkem teada saada Tallinna Teeninduskoolis õpetatavate erialade kohta ‒ nii üheksanda klassi kui ka gümnaasiumi lõpetajad, samuti inimesed,...

Kutseõppeliikide ja õppevormide tutvustus

KUTSEÕPPELIIGID Kutsekeskharidusõpe kandidaadil on omandatud põhiharidus; õppeaeg sõltub õppekavast; õpe sisaldab kutse- ja erialast õpet ning üldharidusaineid; kooli lõpetamisel lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta; edasiõppimise võimalused – õppida täiendavalt üldaineid 35 õn mahus, jätkata (rakendus)kõrghariduses....

KKK

1. Kas Tallinna Teeninduskoolis on õppimine tasuline? Tallinna Teeninduskoolis saavad õpilased õppida tasuta. Tasulised on osad täiendkoolituse kursused, nende kohta leiad informatsiooni kooli kodulehelt rubriigist “Koolituskeskus” või telefonil 605 3117. 2. Kas Tallinna Teeninduskooli sisseastumisel...

Müügiesindaja

Õppeliik: kutseõpe keskhariduse baasil Õppevorm: mittestatsionaarne õpe Õppekeel: eesti Nõuded alustamiseks: keskharidus Õppeaeg: 2 aastat Eriala lühitutvustus Müügiesindaja esindab ettevõtet, on vahelüliks müügiüksuse ja klientide vahel. Ta loob ja arendab suhteid klientidega, kasutab erinevaid...

Kondiiter

Õppeliik: kutseõpe keskhariduse baasil Õppevorm: koolipõhine õpe Nõuded alustamiseks: keskharidus Õppekeel: eesti ja vene Õppeaeg: 1 aasta Eriala lühitutvustus: kondiiter valmistab küpsiseid, kooke, torte. Kaunilt kujundatud kondiitritooted on iga pidulaua ehteks. Paljud tooted valmivad...

Pagar-kondiiter

Õppevorm: kutsekeskharidusõpe Nõuded alustamiseks: põhiharidus Õppekeel: eesti ja vene Õppeaeg: 3 aastat Eriala lühitutvustus: pagarid ja kondiitrid töötavad erinevates pagaritööstuse ettevõtetes ning valmistavad pagari- ning kondiitritooteid. Pagarid küpsetavad erinevaid leibu, saiu ja küpsetisi. Kondiitrid...

Hotelliteenindaja

Õppeliik: kutseõpe keskhariduse baasil Õppevorm: koolipõhine õpe Nõuded alustamiseks: keskharidus Õppekeel: eesti Õppeaeg: 1 aasta Eriala lühitutvustus: hotelliteenindaja on klienditeenindaja, kes töötab majutusettevõttes ja lähtub oma töös erineva kultuuritaustaga külaliste vajadustest ja soovidest ning...