Tagged: kutsevalik

Kutsevalikuõppe projekt

Projekt „Teko kutsevaliku õpe“ Kutsevaliku õpe on tasemeõpe, millega omandatakse kutsehariduse teise kvalifikatsioonitaseme õpiväljundid ning valmisolek õpingute jätkamiseks või tööturule siirdumiseks. Kutsevaliku õpe kuulub isikuarengu õppekavarühma ning üldõppekavade õppevaldkonda. Õppe maht on üldjuhul 30...