Tagged: PRÕM

Eesti keele õpe muu emakeelega õpilastele

Ajavahemikul 15.08.2017 – 01.07.2018 pakkus Tallinna Teeninduskool täiendavat eesti keele õpet kolmele venekeelsele õppegrupile. Gruppide valim kujunes vastavalt keeleoskusele ja õpilaste taustale. Põhikoolijärgsed esimese kursuse vene õppekeelega koka õpilased, kelle teadmised olid esimeste kursuste...

Rahumäe põhikooli õpilased geomeetrilisel õhtusöögil

Õhtusöök Tallinna Teeninduskoolis Sandra Sillakivi ja Eve Schults Üheksandal novembril oli meil au külastada Tallinna Teeninduskooli ja nende kulinaarset teatrit “Geomeetriline õhtusöök”. Menüüs oli: härra makroon suitsulõhega triangel kanaga kabe käik siga ruudus täht...

Jürikad geomeetrilisel õhtusöögil

9. november oli Jüri Gümnaasiumi õpilasesinduse liikmetel Kristina Lauritsal ja Karita Kalmusel võimalus saada osa kulinaarse teatri õhtusöögist, mis toimus Tallinna Teeninduskoolis. Üritus toimus juba kolmandat korda ning seekord oli teemaks geomeetria. Kulinaarse teatri...

Teko maineprojekt

Teko mainekujundusprojekti raames viisime 2017. aastal läbi erinevaid koolitusi üldhariduskoolide õpilastele, et avardada  õpilaste silmaringi ja oskuseid meil õpitavate erialade osas. Kursustel osales kokku 216 õpilast. Käsitletavad teemad olid: Lauakombed ja restoranietikett. Smuutid Kohvivalmistamise...

2016/2017 õppeaasta tegevused keeleoskuse parendamiseks

SA Innove poolt koordineeritav PRÕM projekt toob Tallinna Teeninduskooli 2016/2017 õppeaastal täiendava keeleõpe kutse- ja kõrghariduses tegevusvaldkonnas mitmeid ettevõtmisi. Meetme raames toetatakse kutse- ja kõrghariduse õppurite akadeemilise ja erialase eesti keele ning võõrkeelte õpet...