Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

Keskkoolijärgne vastuvõtt

8. juuni 202016. aug. 2020

vastuvõtt

Avalduste ja dokumentide vastuvõtt 2020/2021 õppeaastaks toimub läbi ühtse sisseastumise infosüsteemi SAIS (www.sais.ee) või koolis kohapeal, Majaka 2, kabinetis B122 tööpäeviti kell 9.00-14.00 järgmiselt:

 • keskkoolijärgsetele erialadele SAIS-is 8.06.-16.08.2020 ning kohapeal 15.06.-16.08.2020

Tule liitu Tallinna Teeninduskooliga!
LISAINFO vastuvott@teeninduskool.ee või telefon 682 6138

Vajalikud dokumendid

Õpingute alustamiseks Tallinna Teeninduskoolis esitatakse vastuvõtukomisjonile järgmised dokumendid:

Keskhariduse baasil (keskharidus võib olla omandatud nii Eestis kui välismaal)

 • Avaldus, esitatakse SAISi kaudu või täidetakse koha peal (vajalik on teada ID-kaardi PIN1).
 • Pass või ID-kaart.
 • Eesti residentsust mitteomavatel sisseastujatel dokument, milles on märge alalise või kehtiva tähtajalise elamisloa või elamisõiguse kohta, või selle puudumise korral pädeva asutuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tõend tema seadusliku viibimise kohta Eesti Vabariigis.
 • Keskharidust tõendava dokumendi originaal või selle alusel kohapeal kinnitatud koopia ning hinneteleht. Väljapool Eestit välja antud haridust tõendava tunnistuse puhul on vajalik esitada ENIC/NARIC keskuse hinnang.
 • Motivatsioonikiri, kui see on nõutud konkursi tingimustes (loe motivatsioonikirjast siit).
 • CV, kui see on nõutud konkursi tingimustes.
 • Soovituskiri tööandjalt, kui see on nõutud konkursi tingimustes.
 • Jätkuõppesse astumisel konkursi tingimustes nõutud kutsetaseme tunnistus või vastavate kompetentside olemasolu tõendav eneseanalüüs.

KUTSEÕPE KESKHARIDUSE BAASIL

Eriala Esita avaldus SAIS-is Õppekava / õppetase Õppeaeg
KOKK Esita avaldus eestikeelsele õppele

Esita avaldus venekeelsele õppele

EKR 4 1 aasta
KONDIITER Esita avaldus eestikeelsele õppele

Esita avaldus venekeelsele õppele

EKR 4 1 aasta
LIHAKOKK
Esita avaldus EKR 5 jätkuõppekava 6 kuud
MAJUTUSETTEVÕTTE JUHTIMINE Esita avaldus EKR 5 jätkuõppekava 1 aasta
MÜÜGIKORRALDAJA
Esita avaldus EKR 5 töökohapõhine õpe 2 aastat
SPAATEENINDAJA Esita avaldus EKR 4 1.5 aastat
VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR Esita avaldus EKR 4 1 aasta
VEGANKOKK Esita avaldus EKR 5 jätkuõppekava 6 kuud

Vastuvõtutulemused avaldatakse pärast vestlust SAIS-is kuni kolme tööpäeva jooksul.

Õppima asumise kinnitamine toimub SAIS-is. Vastuvõetuks märgitud õpilane peab kinnitama õppimatuleku või õppekohast loobumise vastuvõtutingimustes märgitud kuupäevaks.

LISAINFO vastuvott@teeninduskool.ee või telefon 682 6138

Avalduse esitamine SAIS-is

 • Sisseastumise infosüsteem SAIS on e-teenus, mille abil saavad Eesti kodanikud kooli esitada sisseastumisavalduse elektroonselt interneti teel (www.sais.ee).
 • SAIS-is avalduse esitamiseks on vaja ID-kaarti ning PIN1-koodi või Mobiil-ID ja selle PIN1-koodi.
 • Kandidaat võib esitada avalduse kahele erialale.
 • SAIS-is on soovitav lisada kooli lõpudokumentide koopiad ja muud lisatavad dokumendid pdf-failina.
 • SAIS-is avaldust esitades veendu, et oled oma avalduse esitanud (vajutades avalduse täitmise lõpus nuppu “Esita”). Kui avaldusel on staatus “esitamata”, siis kool seda arvesse ei võta ega menetle.
 • Kool lükkab nädala jooksul tagasi avaldused, millel on puudulik info eelneva haridustaseme ja õppetulemuste kohta või on mõni nõutud dokument esitamata (avaldusele lisamata).
 • Vastuvõtuperioodi vältel soovitame kontrollida SAIS-is aeg-ajalt oma avalduse olekuid ning teateid, mida kool saadab. SAIS-st suunatakse teated ka avaldusele sisestatud e-posti aadressile, kuid kool ei saa tagada, et kandidaat teated kätte saab: e-posti aadress võib olla sisestatud valesti või kirjad võivad sattuda rämpspostkasti ja jääda märkamata.

Avalduste esitamine kohapeal

Kui puudub võimalus esitada avaldust elektroonselt, siis avalduste vastuvõtt kohapeal toimub alates 15.06. Majaka 2, kabinetis B122 tööpäeviti kell 10.00-14.00.

 • põhikooli järgsetele erialadele 15.06.-2.08.2020
 • keskkoolijärgsetele erialadele 15.06.-16.08.2020

Võimalusel võta kaasa ID kaart või Mobiil-ID koos paroolidega, et saaksid kohapeal SAIS-i sisse logida ja avalduse täita elektrooniliselt. Kui ID-kaart on kehtiv, kuid PIN-koodid on kadunud, siis soovitame pöörduda Politsei- ja Piirivalveameti teenindusse, kus väljastatakse uued PIN-koodid.

Õppima tuleku kinnitamine

Teade vastuvõtuotsusest saadetakse kandidaadi poolt SAIS-is märgitud e-posti aadressile, kuid kool ei saa garanteerida teate kättesaamist. Palun veendu, et e-posti aadress oleks sinu avaldusel sisestatud õigesti ning samuti, et SAIS-i teated pole sattunud rämpsposti hulka.

 • Juhul, kui oled vastu võetud (sinu avaldus on saanud staatuse “vastuvõetav”) ning oled otsustanud Tallinna Teeninduskooli õppima asuda, pead oma õppimatuleku tähtaegselt kinnitama kas SAIS-is või e-kirja teel (vastuvott@teeninduskool.ee). Õppima tuleku kinnitamise tähtaeg on kirjas SAIS-is ja vastuvõtuotsuse teates. Pärast õppima tuleku kinnitamist saab avaldus SAIS-is staatuse “Tuleb õppima”. Kui sa õppima tulekut õigeks ajaks ei kinnita, määrab süsteem avalduse automaatselt staatusesse “Määratud õppekohast loobunuks”.
 • Õppimatulekut saad kinnitada ühele kooli õppekavale.
 • Ära jäta avalduse esitamist SAIS-is viimasele hetkele.
 • Kui avaldusega seotud toimingutega tekib küsimusi, võta ühendust e-posti aadressil vastuvott@teeninduskool.ee

Head kandideerimist!

Details

Start:
8. juuni 2020
End:
16. aug. 2020
Event Category:
Event Tags:
,

Venue

Tallinna Teeninduskool

Organizer

Tallinna Teeninduskool