Tallinna Teeninduskool – Põhja-Eesti suurim külalislahkuse õpet pakkuv kool

Hea lugeja, oled jõudnud Tallinna Teeninduskooli koduleheküljele. Edasi liikumiseks vali, kas soovid saada vastuvõtuga seotud infot või igapäevase koolieluga seonduvat.

Dokumentide esitamine kuni 10.07 põhikoolijärgsetele õppekavadele ja kuni 21.08 keskhariduse baasil õppekavadele www. sais.ee.
Lisainfo vastuvott@teeninduskool.ee ja telefonil 682 6138

Koolis kohapeal dokumentide vastuvõtt kabinetis B122 20.06-8.07 kell 10-14

Vastuvõtuinfo siin

Kooli uudiste lugemiseks kliki siia

Kõrget lendu kõigile lõpetajatele, ilusat suve kooliperele!