Tagged: eksam

lõpukeksamite

Riigieksamid 2023

Hea kutsekeskhariduse õppekaval õppija! Siit meeldetuletuseks riigieksamite kuupäevad-kellaajad ja toimumiskohad kuupäev kell aine ruum 24.04.2023 10.00-16.00 Eesti keel aula 25.04.2023 10.00-15.00 Eesti keel teise keelena (kirjalik) võimla 26.04.2023 9.00-15.30 Eesti keel teise keelena (suuline)...

akadeemiline kalender

Eksamigraafik 2022 kevad

kuupäev, kell, ruum eksami nimetus õpperühm komisjon, koolipoolne korraldaja 25.04.2022 10.00-16.00 võimla Eesti keele riigieksam KK19-PE1, KK19-PE3, HT19-PE, PK19-PE, KO21-KE, KT21-KES1, KT21-KES2, TO19-PE, KO21-KE Katrin Maack (esimees), K. Kelder, A. Kallo, (varuliige K. Tiits)...