Tagged: vastuvõtt

Rühmajuhendajad 2021/2022

Rühmajuhendajad 2021/2022 õppeaastaks leiad alljärgnevast tabelist. rühm eriala rühmajuhendaja õppekava kursus HT19-PE hotelliteenindus Kaimar Palm 207857 3 HT19-PV hotelliteenindus Maina Villenberg 207857 3 HT20-PE hotelliteenindus Karen Stimmer 207857 2 HT20-PV hotelliteenindus Maina Villenberg 207857...

Põhikooli järgsete õpilaste õppima tuleku kinnitamine

Põhikooli lõpetanud õpilaste vastuvõtt kutsekeskhariduse- ja kutseõppesse Tallinna Teeninduskooli on lõppenud ning vastuvõtuvestlused ja -testid tehtud. Tulemusi saab vaadata SAIS-i avalikust vaatest ja positiivse vastuse korral oma õppima tulekut kinnitada logides sisse www.sais.ee või...

Põhikoolijärgsete õpilaskandidaatide sisseastumisvestluste ajad

Hea põhikoolijärgne Tallinna Teeninduskooli õpilaskadnidaat. 3.-6.08 toimuvad vastuvõtuvestlused ja -testid kutse- ja kutsekeskharidusõppesse. Võta vestlusele tulles kaasa ID-kaart koos toimiva PIN1 koodiga. Üldainete test toimub Moodle keskkonnas, sinna sisenemiseks on vajalik digitaalne identifitseerimine. Vestluste...

Oled valmis suurteks müükideks?

Oled valmis suurteks müükideks ja tunned, et just kaubandus on sinu pärisosa? Esita avaldus Tallinna Teeninduskooli kaubanduse esmatasandi juhi või müügikorraldaja erialadele. Tallinna Teeninduskooli 2021. aasta vilistlane Marge jagab oma õpikogemust: See kaks aastat...

Vastuvõtuvestlused ja -testid

Oled esitanud dokumendid Tallinna Teeninduskooli ja SAIS määras vestluse ja -testiaja? Siit väike abimees vestlusele tulekuks. Kutse- ja kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil Eriala Vastuvõtuvestlused ja -testid Hotelliteenindus 100% eestikeelne õpe 05.08.2021 vestlus alates kell 9.00...

Keskkoolijärgne vastuvõtt 2021/2022 õppeaastaks

Vastuvõtt Tallinna Teeninduskooli keskhariduse baasil õppekavadele toimub kuni 15.08.2021. Vastuvõtuvestlused toimuvad 17.-19.08.2021. Õppima tulek kinnitada hiljemalt 22.08.2021. Venekeelse gümnaasiumi lõpetanud õpilastel, kellel on sooritamata riigikeele eksam, tuleb läbida eesti keele test 17.08.2021. Kutseõpe keskhariduse baasil...

vastuvott

Põhikoolijärgne vastuvõtt 2021/2022 õppeaastaks

Vastuvõtt Tallinna Teeninduskooli põhihariduse baasil ja põhihariduse nõudeta õppekavadele toimub kuni 1.08.2021. Vastuvõtuvestlused ja üldainete (eesti keel, inglise keel, matemaatika) testid toimuvad 3.-6.08.2021. Õppima tulek kinnitada hiljemalt 10.08.2021. Vene põhikooli lõpetanud õpilastel, kellel on sooritamata põhikoolijärgne...

Tallinna Teeninduskooli suvise vastuvõtu infominutid

Tallinna Teeninduskooli 2021/2022 õppeaasta suvise vastuvõtu infominutid toimuvad 29. aprillil 9:00-9:40. Infominutid toimuvad MS Teamsi keskkonnas, osalemiseks registreeru https://forms.office.com/r/FTVFMSGCN0 Ankeedis esitatud andmeid kasutame ainult 29.04 infominutite MS Teamsi lingi edastamiseks.

Vastuvõtt kiluteenindaja erialale 2021/2022 õppeaastaks

Vastuvõtt 2021/2022 õppeaastaks algab põhivastuvõtuna 3.05.2021 sisseastumise infosüsteemi SAIS kaudu. Üha enam naisi siirduvad ettevõtlusse ja kiluteenindus on heaks sillaks liikumaks töövõtja rollist ise endale tööandjaks. Kuna paljud HoReCa sektoris töötanud on jäänud koroonapiirangute...