Tagged: 2016

Koostööprojekt Ukrainaga

Innove alustas uut Välisministeeriumi arenguabi projekti „Eesti kogemuse jagamine Ukraina kutsehariduse reformide toetuseks Volõõnia oblastis“. Projekti kestab kuni juunini 2018. Projekti üldeesmärgiks on toetada Lääne-Ukraina kutseõppeasutusi, Volõõnia oblasti valitsust ja Ukraina haridus- ja teadusministeeriumi kutsehariduse...