Kooli nõukogu protokollid 2015

Kooli nõukogu protokollid 2015

2015

Lisad:

 1. Arengukava 2015_2020
 2. Tegevuskava 2015-2020 projekt

Lisad:

 1. Arengukava 2015-2020
 2. Kinnitused
 3. Koolitus- ja stažeerimisplaan 2015-2016
 4. Teko tööplaan 2015-2016

Lisad:

 1. Ljubljana lähetustulemuste aruanne
 2. Teko kommunaalkulud

Lisad:

 1. Eritoetuse fondi kasutamise kord 2015
 2. Kinnitused
 3. Õke 19 08 2015
 4. Õppetoetuse fondide jagamise kord 2015
 5. Õppetoetuste kord 25.08.2015

Lisad:

 1. 25.08.2015 ke
 2. Metoodikapäev
 3. Projektid 2015
 4. Õpilane vs õpetaja

Lisad:

 1. Eneseanalüüside kokkuvõte M. Puustusmaa
 2. Eneseanalüüside kokkuvõte E. Protten
 3. Eneseanalüüside kokkuvõte – juhtkond
 4. Eneseanalüüside kokuvõte M. Kangur
 5. Tiina ettekanne 17.06.2015
 6. Tunnustamine Teko rong 2015

Lisad:

 1. Rahulolu_2014_15
 2. Teko juubelilogo konkurss
 3. Tootajate_ru_2015

Lisad:

 1. Arengukava projekt aprill 2015
 2. Tegevuskava 2015-2020 projekt
 3. Teko rahvusvahelistumise programm
 4. Kutsehariduse õpirände harta

Lisad:

 1. Arenguvisioon Marko
 2. Arenguvaade Helna
 3. Teko arenguvaade 4-1 Merle
 4. Arengukava projekt veebruar 2015
 5. Hankeplaan
 6. RKTkt_rahastus
 7. Teko 2015 a eelarve projekt 30. jaanuar 2015